ไทยซิตี้โฮสจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 1459900308268


ระบบย้ายโดเมน (Domain Transfer)

* ใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 15 วัน ก่อนที่โดเมนเนมนั้นจะหมดอายุ

การโอนย้ายโดเมนเนม มี 2 รูปแบบ คือ

  • แบบ Transfer Registrar คือ การเปลี่ยนผู้ให้บริการโดเมน หลัก เช่น โอนจากที่หนึ่ง มาจดกับอีกทีหนึ่งเป็นต้น การ Tranfer Registrar สิ่งที่ท่านจะต้องทำก่อนการโอนย้ายโดเมน ได้แก่ ติดต่อผู้ให้บริการโดเมนรายเดิมของท่าน เพื่อให้ทำการ Unlock โดเมน พร้อมกับขอหมายเลข Secret Domain หรือ Authen Code มาด้วย 

  • แบบ Transfer Reseller คือ การเปลี่ยนตัวแทนผู้ให้บริการโดเมน โดยโดเมนยังคงอยู่กับผู้ให้บริการโดเมนหลัก (Registrar) รายเดิม

อัตราค่าบริการโดเมน


TLD ระยะจดทะเบียนขั้นต่ำ(ปี) จดทะเบียน ย้ายโดเมน ต่ออายุ
.com 1 ฿ 350.00 ฿ 350.00 ฿ 350.00
.net 1 ฿ 350.00 ฿ 350.00 ฿ 350.00
.org 1 ฿ 350.00 ฿ 350.00 ฿ 350.00
.info 1 ฿ 350.00 ฿ 350.00 ฿ 350.00
.name 1 ฿ 350.00 ฿ 350.00 ฿ 350.00
.in 1 ฿ 400.00 ฿ 400.00 ฿ 400.00
.tv 1 ฿ 950.00 ฿ 950.00 ฿ 950.00
.biz 1 ฿ 350.00 ฿ 350.00 ฿ 350.00
.cc 1 ฿ 700.00 ฿ 700.00 ฿ 700.00
.me 1 ฿ 900.00 ฿ 900.00 ฿ 900.00
.asia 1 ฿ 650.00 ฿ 650.00 ฿ 650.00
.in.th 1 ฿ 450.00 ฿ 450.00 ฿ 450.00
.co.th 1 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00
.or.th 1 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00
.ac.th 1 ฿ 800.00 ฿ 800.00 ฿ 800.00
.go.th 1 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00
.mi.th 1 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00


สงวนลิขสิทธิ์ © 2015 ไทยซิตี้โฮส จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 1459900308268
49 หมู่ 10 ตำบล พระเจ้า อำเภอ เชียงขวัญ จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000 | โทรศัพท์ 080-7462326 , 096-8189848 | อีเมล support@thaicityhost.com