ไทยซิตี้โฮสจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 1459900308268


ข้อตกลงในการใข้งาน

* ก่อนสมัครใช้บริการโปรดอ่านข้อตกลงและทำความเข้่าใจก่อนนะครับ

 1. เงื่อนใขและข้อตกลงต่อไปนี้ มีผลบังคับใช้ทันที้เมื่อท่านได้ใช้บริการกับเรา และขอให้ผู้ใช้บริการทุกรายปฏิบัติตาม ทั้งนี้ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกให้บริการหากพบว่าผู้ใช้บริการท่านใดผิด หรือละเมิดข้อตกลง เงื่อนใข โดยไม่มีการคืนเงินแต่อย่างใด
 2. เนื้อหรือประเภทของเว็บที่ใช้บริการนั่นต้องไม่เกี่ยวข้องกับ
  • เว็บไซต์สื่อลามก อนาจาร หรือส่อไปทางลามก ทั้งทางตรงและทางอ้อม
  • ใช้เป็นแหล่งที่ใช้ในการทำ Phishingเพื่อแอบขโมยข้อมูลของผู้อื่น
  • เว็บไซตที่เป็นการเผยแพร่ข้อมูลโจมตีด้านความมั่นคงของชาติ หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมไปถึงศาสนา และสร้างความวุ่นวายในสังคม
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Hacker Cracker เผยแพร่ไวรัสหนอนอินเตอร์เน็ต(worm) โทรจัน(trojan)และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือผิดกฏหมาย
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการพนันทุกประเภท
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการ Download Upload แลกเปลี่ยน ไฟล์ มัลติมีเดียร์ที่ผิดกฏหมาย
  • เว็บไซต์เพื่อการบริการเว็บประเภท Bittorrent Tracker หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ Peer to Peer ทุกประเภท
  • เว็บไซต์ที่มีการส่ง Spam Mail หรือส่งอีเมลล์จำนวนมาก
  • เว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อความ อ้างอิง ดูหมิ่น หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
  • เว็บที่มีความผิดตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  • ใช้เป็นแหล่งทำกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฏหมายไทย หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือทำให้เกิดความวุ่นวายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ สังคมทั่วไป ในทุกประเทศ
  หากทางเราตรวจพบเจอเว็บไซต์ที่เข้าข่ายข้อข้างบนนี้ ทางเราขอสวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการลูกค้ารายนั้นตามเหตุและผลที่สมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ไฟล์ใดใดที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่บน Server เช่น Website , Email , Database เป็นต้น หากมีการติดไวรัสเกิดขึ้น จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. กรณีที่ผู้ใช้บริการทำการ Upgrade บริการนั้นจะต้องชำระค่าบริการก่อนถึงจะถือว่าสมบูรณ์ โดยค่าบริการจะคิดส่วนต่างระหว่างแพ็กเก็ตบริการ
 5. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิการรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายของผู้ใช้บริการนั้นสูญหายไม่ว่า กรณีใดๆ หรือ เนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ ถึงแม้ว่าเราจะได้มีนโยบายในการสำรองข้อมูลอยู่เป็นประจำ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความผิดพลาด หรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด ดังนั้นผู้ใช้บริการควรสำรองข้อมูลของท่านไว้เป็นประจำด้วย
 6. กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการ Downgrade หรือปรับแพ็กเก็ตบริการลง จะไม่มีการคืนเงินให้แต่อย่างใด
 7. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่แจกจ่ายหรือ มอบ account ของตนเองให้แก่ผู้อื่น โดย หากเกิดความเสียหายขึ้นเข้าของ account ต้องเป็นคนรับผิดชอบ
 8. ทางเรายินดีคืนเงินค่าบริการให้หากท่านไม่พอใจ ทั้งนี้จำนวนเงินที่คืนให้ไม่รวบกับค่าที่ท่านได้จดทะเบียนโดเมนเนม โดยลูกค้าต้องแจ้งให้ทางเราทราบภายใน 30 วันหลังจากที่รายการสั่งซื้อนั้นสำเร็จแล้ว และต้องไม่เข้าข่ายในการกระทำความผิดในข้อ(2) ซึ่งหากทางเราตรวจพบว่าท่านได้มีการกระทำการเข้าข่ายผิดตามที่กล่าวมานั้น จะไม่มีการคืนให้ให้แต่อย่างใด ทั้งนี้การตัดสินของผู้ให้บริการถือว่าเป็นข้อยุติ
 9. ในกรณีที่ Packet โฮสติ้งของท่านใกล้หมดอายุแล้ว ท่านสามารถต่ออายุได้ภายใน 3 วันนับจากวันที่หมดอายุ เช่น โฮสติ้งของท่านจะหมดอายุวันที่ 1 มกราคม 2555 ท่านจะสามารถ ต่ออายุได้ในระหว่างวันที่ 1-3 มกราคม นอกเหนือจากวันดังกล่าวทางเราจะลบข้อมูลและ Account ของท่านออกทันที

หากทางเราพบว่าเว็บของท่านเข้าข่าย เกี่ยวข้องกับตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ (2) ทางเราจะติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อทำการตักเตือนตามเหตุและผลที่สมควร และหากท่านได้รับการตักเตือนแล้วยังไม่ทำการแก้ไขทางเราขอยกเลิกการให้บริการกับลูกค้ารายนั้นทันที

       จากเงื่อนไขและข้อตกลงที่กล่าวมาทั้งหมดนี่ขอให้ลูกค้าทุกรายทำความเข้าใจให้ชัดเจนและปฏิบัติตามนี้


สงวนลิขสิทธิ์ © 2015 ไทยซิตี้โฮส จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 1459900308268
49 หมู่ 10 ตำบล พระเจ้า อำเภอ เชียงขวัญ จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000 | โทรศัพท์ 080-7462326 , 096-8189848 | อีเมล support@thaicityhost.com